Komisja Etyki

Komisja Etyki Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych działa dla dobra zawodu rzeczoznawcy majątkowego, jako zawodu zaufania publicznego w następującym zakresie:

  1. Komisja orzeka o zgodności postępowania rzeczoznawców majątkowych z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki Zawodowej.
  2. Komisja rozpatruje sprawy dotyczące członków Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
  3. Komisja rozpatruje sprawy wniesione przez:
  • Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
  • Członków Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
  • Zleceniodawców operatów szacunkowych, w tym Sądów.

Komisja rozpatruje sprawy złożone w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem skargi.
Komisja nie rozpatruje spraw zgłoszonych jako anonim.

Skład Komisji Etyki:
Przewodniczący Komisji - JAN JURAŚ
Członek Komisji - RENATA SNAWADZKA
Członek Komisji - EWA ROGOWSKA