Patronat Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych objęło patronatem:

Łódzkie Stowarzyszenie Analityków Rynku Nieruchomości

W ramach udzielonego patronatu Łódzkie Stowarzyszenie Analityków Rynku Nieruchomości korzysta z siedziby ŁSRM i obsługi administracyjnej ŁSRM.

Łódzkie Stowarzyszeniem Analityków Rynku Nieruchomości promuje:
1) Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.
2) Zasady etyki zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Klub Biegłych Sądowych