Szkolenie w dniu 27 marca 2020 roku (termin chwilowo odwołany)

Szanowni Państwo

Zarząd ŁSRM zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu o tematyce przewodniej:
„Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego”

Termin szkolenia chwilowo nieznany - ogłoszny wcześniej termin 27.03.2020 r. został tymczasowo odwołany z przyczyn epidemiologicznych.
Nowy termin Szkolenia zostanie ogłoszony w bardziej sprzyjającym czasie.

- miejsce szkolenia:   Łódź, ul. Kasprzaka 7/9, Hotel Borowiecki

- liczba godzin:   8  ( od godz. 8.30 do godz. 16.30 )

- wykładowca:   Łukasz Jędruszuk

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006r. członek
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jest autorem szeregu
publikacji w zakresie prawa nieruchomości. Posiada szerokie doświadczenie
w występowaniu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz
przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Załączniki:
- zaproszenie
- karta zgłoszenia
- program szkolenia

Szkolenia

W dniu 1 września 2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509 i poz. 1529).

Zgodnie z art. 175. ust. 2. ustawy rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz dokumentowania wypełniania tego obowiązku. Dokumentację potwierdzającą wypełnianie tego obowiązku rzeczoznawca majątkowy przechowuje przez okres 5 lat.

Od dnia 28 kwietnia 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Według rozporządzenia rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do udokumentowania spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych w wymiarze 12 punktów w okresie rozliczeniowym, przy czym 1 punkt można będzie otrzymać za 2 godziny uczestnictwa w szkoleniu.  Okres rozliczeniowy obejmuje 1 rok kalendarzowy.

W okresie rozliczeniowym trwającym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych ocenia się jako spełniony, jeśli rzeczoznawca majątkowy wykonał działania wymienione w § 2 w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 8 punktów określonych zgodnie z tabelą, o której mowa w § 4 ust. 2, w tym ukończył warsztaty, o których mowa w § 2 pkt. 1,
w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 4 punktów określonych zgodnie z tabelą, o której mowa w § 4 ust. 2. § 7.

Rozporządzenie zamieszczono w załączeniu.