Członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Bądź świadomy swoich umiejętności - nie podejmuj się zadań wykraczających poza Twoje kompetencje i możliwości
Dbaj o godność zawodu zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym
Działaj rzetelnie ze świadomością, że obowiązuje Cię zasada bezstronności i poszanowania prawa
Działaj otwarcie i przejrzyści, wykonując powierzone Ci zadania w sposób czytelny i zrozumiały
Miej odwagę reagować na nagatywne zjawiska, szczególnie jeśli przypuszczasz, że inny rzeczoznawca nie przestrzega zasad etyki zawodowej
Wykonuj czynności zawodowe według najlepszej wiedzy i woli, z należytą dokładnością i starannością
Bądź odpowiedzialny za powierzone Ci przez klienta zadanie, nie obiecuj więcej niż możesz i powinieneś wykonać
Bądź zawsze obiektywny - udzielaj uczciwych i niezależnych porad
Postępuj uczciwie wobec klienta, aby mógł w pełni polegać na tym co robisz, przestrzegaj jego prawa do poufności
Bądź świadom wartości swojej pracy, nie proponuj wynagrodzenia niegodnego Twojego działa

ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź
Identyfikator P-470032958, NIP: 727-17-52-709
tel.: +48 42 633 32 37; +48 42 630 79 02
e-mail: lsrm@lsrm.lodz.pl
Bank: PKO BP SA I Oddział w Łodzi,
nr konta: 11 1020 3352 0000 1102 0010 6732

Szkolenia


Najbliższe szkolenia:

Szanowni Państwo

Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na szkolnie/warsztaty w ramach doskonalenia zawodowego. Zajęcia poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego, Rzeczoznawca Majątkowy, Geodeta, Przedsiębiorca, Planista, Klasyfikator gruntów na temat „Zmiany w planowaniu przestrzennym ważne z punktu widzenia rzeczoznawcy majątkowego, mające wpływ na sporządzane operaty szacunkowe”. Zajęcia odbędą się w terminie 10 października 2023r. w trybie on-line przy wykorzystaniu systemu VMS.

Szkolenie obejmuje 6 godzin edukacyjnych zgodnie z treścią §2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym on-line należy potwierdzić do dnia 6 października 2023r. poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa na adres: lsrm@lsrm.lodz.pl, oraz dokonanie wpłaty.

Uwaga: Liczba uczestników szkolenia ograniczona jest do 60 osób, o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po dokonaniu wpłaty na szkolenie, przed dniem szkolenia otrzymacie Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej:
– link do logowania umożliwiający dostęp do spotkania on-line z wykładowcą w dniu 10 października 2023r.
– materiały szkoleniowe.

Minimalne wymagania techniczne warunkujące udział w szkoleniu on-line:
– komputer z głośnikiem oraz mikrofonem.
– dostęp do internetu.
– aktualna przeglądarka Chrome, lub Mozilla Firefox.

W załączeniu znajdą Państwo zaproszenie na szkolenie oraz formularz zgłoszenia.

W imieniu Zarządu ŁSRM
Marek Jabłoński

Zaproszenie na szkolenie 10.10.2023r

Formularz zgłoszenia na szkolenie 10.10.2023r


W dniu 1 września 2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509 i poz. 1529).

Zgodnie z art. 175. ust. 2. ustawy rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz dokumentowania wypełniania tego obowiązku. Dokumentację potwierdzającą wypełnianie tego obowiązku rzeczoznawca majątkowy przechowuje przez okres 5 lat.

Od dnia 28 kwietnia 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Według rozporządzenia rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do udokumentowania spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych w wymiarze 12 punktów w okresie rozliczeniowym, przy czym 1 punkt można będzie otrzymać za 2 godziny uczestnictwa w szkoleniu. Okres rozliczeniowy obejmuje 1 rok kalendarzowy.

W okresie rozliczeniowym trwającym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych ocenia się jako spełniony, jeśli rzeczoznawca majątkowy wykonał działania wymienione w § 2 w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 8 punktów określonych zgodnie z tabelą, o której mowa w § 4 ust. 2, w tym ukończył warsztaty, o których mowa w § 2 pkt. 1,
w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 4 punktów określonych zgodnie z tabelą, o której mowa w § 4 ust. 2. § 7.

Rozporządzenie zamieszczono w załączeniu.

 

 

Załącznik:
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25.04.2018r.pdf