Członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Bądź świadomy swoich umiejętności - nie podejmuj się zadań wykraczających poza Twoje kompetencje i możliwości
Dbaj o godność zawodu zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym
Działaj rzetelnie ze świadomością, że obowiązuje Cię zasada bezstronności i poszanowania prawa
Działaj otwarcie i przejrzyści, wykonując powierzone Ci zadania w sposób czytelny i zrozumiały
Miej odwagę reagować na nagatywne zjawiska, szczególnie jeśli przypuszczasz, że inny rzeczoznawca nie przestrzega zasad etyki zawodowej
Wykonuj czynności zawodowe według najlepszej wiedzy i woli, z należytą dokładnością i starannością
Bądź odpowiedzialny za powierzone Ci przez klienta zadanie, nie obiecuj więcej niż możesz i powinieneś wykonać
Bądź zawsze obiektywny - udzielaj uczciwych i niezależnych porad
Postępuj uczciwie wobec klienta, aby mógł w pełni polegać na tym co robisz, przestrzegaj jego prawa do poufności
Bądź świadom wartości swojej pracy, nie proponuj wynagrodzenia niegodnego Twojego działa

ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź
Identyfikator P-470032958, NIP: 727-17-52-709
tel.: +48 42 633 32 37; +48 42 630 79 02
e-mail: lsrm@lsrm.lodz.pl
Bank: PKO BP SA I Oddział w Łodzi,
nr konta: 11 1020 3352 0000 1102 0010 6732

Świadectwa uznania zawodowego TEGOVA (REV)

Członkowie ŁSRM posiadający Świadectwo Uznania Zawodowego TEGOVA

W latach 2018-2023

Lp.Nazwisko i Imię
1.Cieślak Tomasz
2.Domagała Barbara
3.Krzemińska-Freda Blandyna
4.Mrowca Eugeniusz
5.Okoński Janusz
6.Tylman Grzegorz
7.Wróblewska Katarzyna
8.Zarychta Andrzej

W latach 2008-2018

Lp.Nazwisko i Imię
1.Bersiński Marek
2.Chrząstek Elżbieta
3.Cieślak Tomasz
4.Domagała Barbara
5.Dukat Jacek
6.Konopka Anna
7.Krepska Elżbieta
8.Krzemińska-Freda Blandyna
9.Kucharska-Stasiak Ewa
10.Kuryłowicz Krzysztof
11.Ledzion-Trojanowska Zdzisława
12.Litwin Barbara
13.Mrowca Eugeniusz
14.Okoński Janusz
15.Pietrzak Elżbieta
16.Słomiński Jarosław
17.Tylman Grzegorz
18.Wróblewska Katarzyna
19.Zarychta Andrzej
20.Zieliński Jerzy (ś.p.)

Polski System Uznania Zawodowego stanowi integralną część Europejskiego Systemu Uznania Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych TEGOVA, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne TEGOVA w dniu 28.04.2007r. na posiedzeniu w Sankt Petersburgu.

Istotą tego programu jest uporządkowanie i standaryzacja wymagań związanych z wykonywaniem zawodu w zakresie szacowania nieruchomości w krajach europejskich.

Uczestniczyć w nim mogą wyłącznie organizacje zawodowe stowarzyszone w TEGOVA.

O uznanie zawodowe, w tym systemie, ubiegać się mogą tylko rzeczoznawcy majątkowi będący członkami takich organizacji. W Polsce kryterium to spełnia Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Osobie posiadającej Świadectwo Uznania Zawodowego przysługuje status „Recognised European Valuer” i może ona korzystać ze skrótu REV przed lub po nazwisku.

Wykaz osób posiadających Świadectwo Uznania Zawodowego jest umieszczony na stronach internetowych PFSRM i TEGOVA.

Aktualne informacje na stronie :
http://pfsrm.pl/komisje/item/10-commission

W załączeniu:
Regulamin Komisji d.s. uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych

 

 

Załącznik:
Regulamin KUZ.pdf