Członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Bądź świadomy swoich umiejętności - nie podejmuj się zadań wykraczających poza Twoje kompetencje i możliwości
Dbaj o godność zawodu zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym
Działaj rzetelnie ze świadomością, że obowiązuje Cię zasada bezstronności i poszanowania prawa
Działaj otwarcie i przejrzyści, wykonując powierzone Ci zadania w sposób czytelny i zrozumiały
Miej odwagę reagować na nagatywne zjawiska, szczególnie jeśli przypuszczasz, że inny rzeczoznawca nie przestrzega zasad etyki zawodowej
Wykonuj czynności zawodowe według najlepszej wiedzy i woli, z należytą dokładnością i starannością
Bądź odpowiedzialny za powierzone Ci przez klienta zadanie, nie obiecuj więcej niż możesz i powinieneś wykonać
Bądź zawsze obiektywny - udzielaj uczciwych i niezależnych porad
Postępuj uczciwie wobec klienta, aby mógł w pełni polegać na tym co robisz, przestrzegaj jego prawa do poufności
Bądź świadom wartości swojej pracy, nie proponuj wynagrodzenia niegodnego Twojego działa

ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź
Identyfikator P-470032958, NIP: 727-17-52-709
tel.: +48 42 633 32 37; +48 42 630 79 02
e-mail: lsrm@lsrm.lodz.pl
Bank: PKO BP SA I Oddział w Łodzi,
nr konta: 11 1020 3352 0000 1102 0010 6732

Komisja Etyki

Komisja Etyki Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych działa dla dobra zawodu rzeczoznawcy majątkowego, jako zawodu zaufania publicznego w następującym zakresie:

  1. Komisja orzeka o zgodności postępowania rzeczoznawców majątkowych z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki Zawodowej.
  2. Komisja rozpatruje sprawy dotyczące członków Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
  3. Komisja rozpatruje sprawy wniesione przez:
    • Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
    • Członków Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
    • Zleceniodawców operatów szacunkowych, w tym Sądów.

Komisja rozpatruje sprawy złożone w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem skargi.

Komisja nie rozpatruje spraw zgłoszonych jako anonim.

Skład Komisji Etyki:
Przewodniczący Komisji – JAN JURAŚ
Członek Komisji – MICHAŁ WIERZBICKI
Członek Komisji – EWA ROGOWSKA

 

 

Załącznik:
Regulamin działania Komisji Etyki – 2020 r.pdf
Kodeks Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych.pdf