Członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Bądź świadomy swoich umiejętności - nie podejmuj się zadań wykraczających poza Twoje kompetencje i możliwości
Dbaj o godność zawodu zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym
Działaj rzetelnie ze świadomością, że obowiązuje Cię zasada bezstronności i poszanowania prawa
Działaj otwarcie i przejrzyści, wykonując powierzone Ci zadania w sposób czytelny i zrozumiały
Miej odwagę reagować na nagatywne zjawiska, szczególnie jeśli przypuszczasz, że inny rzeczoznawca nie przestrzega zasad etyki zawodowej
Wykonuj czynności zawodowe według najlepszej wiedzy i woli, z należytą dokładnością i starannością
Bądź odpowiedzialny za powierzone Ci przez klienta zadanie, nie obiecuj więcej niż możesz i powinieneś wykonać
Bądź zawsze obiektywny - udzielaj uczciwych i niezależnych porad
Postępuj uczciwie wobec klienta, aby mógł w pełni polegać na tym co robisz, przestrzegaj jego prawa do poufności
Bądź świadom wartości swojej pracy, nie proponuj wynagrodzenia niegodnego Twojego działa

ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź
Identyfikator P-470032958, NIP: 727-17-52-709
tel.: +48 42 633 32 37; +48 42 630 79 02
e-mail: lsrm@lsrm.lodz.pl
Bank: PKO BP SA I Oddział w Łodzi,
nr konta: 11 1020 3352 0000 1102 0010 6732

Organizacja

Biuro:
Sekretariat – ALINA SULIGOWSKA

Zarząd:
Prezes Zarządu – ANDRZEJ ZARYCHTA
Wiceprezes Zarządu – ROBERT KOŁODZIEJCZYK
Sekretarz – ELŻBIETA KREPSKA
Skarbnik – MAREK JABŁOŃSKI
Członek Zarządu – MATEUSZ BIELEWSKI
Członek Zarządu – TOMASZ CIEŚLAK

Pełnomocnik Zarządu – JACEK DUKAT

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji – EWA NIEWIADOMSKA
Członek Komisji – MAGDALENA FRAŃCZUK
Członek Komisji – MAŁGORZATA KANIEWSKA

 

 

Załącznik:
Wniosek o rejestrację ŁSRM.pdf
Statut ŁSRM – 2020r.pdf
Regulamin pracy Władz ŁSRM – 2020r.pdf
Deklaracja Członkowska.pdf