Członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Bądź świadomy swoich umiejętności - nie podejmuj się zadań wykraczających poza Twoje kompetencje i możliwości
Dbaj o godność zawodu zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym
Działaj rzetelnie ze świadomością, że obowiązuje Cię zasada bezstronności i poszanowania prawa
Działaj otwarcie i przejrzyści, wykonując powierzone Ci zadania w sposób czytelny i zrozumiały
Miej odwagę reagować na nagatywne zjawiska, szczególnie jeśli przypuszczasz, że inny rzeczoznawca nie przestrzega zasad etyki zawodowej
Wykonuj czynności zawodowe według najlepszej wiedzy i woli, z należytą dokładnością i starannością
Bądź odpowiedzialny za powierzone Ci przez klienta zadanie, nie obiecuj więcej niż możesz i powinieneś wykonać
Bądź zawsze obiektywny - udzielaj uczciwych i niezależnych porad
Postępuj uczciwie wobec klienta, aby mógł w pełni polegać na tym co robisz, przestrzegaj jego prawa do poufności
Bądź świadom wartości swojej pracy, nie proponuj wynagrodzenia niegodnego Twojego działa

ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź
Identyfikator P-470032958, NIP: 727-17-52-709
tel.: +48 42 633 32 37; +48 42 630 79 02
e-mail: lsrm@lsrm.lodz.pl
Bank: PKO BP SA I Oddział w Łodzi,
nr konta: 11 1020 3352 0000 1102 0010 6732

Medale i odznaczenia

Członkowie ŁSRM – laureaci medalu honorowego AMICUS DE REBUS PERITORUM POLONORUM

L.p.Nazwisko i ImięRok nadania
1.Kucharska-Stasiak Ewa2004
2.Ledzion-Trojanowska Zdzisława2006
3.Zarychta Andrzej2019

Walne Zgromadzenie ŁSRM w dniu 23 kwietnia 2022 r. ustanowiło medal ZA ZASŁUGI DLA ŁSRM.

Medal jest zaszczytnym wyróżnieniem wręczanym za osobisty wkład pracy i inicjatywę w realizacji celów statutowych ŁSRM.

Walne Zgromadzenie ŁSRM w dniu 23 kwietnia 2022 r. przyznało medal 17 osobom.

L.p.Nazwisko i ImięRok nadania
1.Bersińska Teresa2022
2.Cieślak Tomasz2022
3.Domagała Barbara2022
4.Dukat Jacek2022
5.Konopka Anna2022
6.Kosatka Janusz2022
7.Krepska Elżbieta2022
8.Królikowska Urszula2022
9.Kuzior Eugeniusz2022
10.Ledzion-Trojanowska Zdzisława2022
11.Łuczak Krystyna2022
12.Okoński Janusz2022
13.Reutt-Kowalska Krystyna2022
14.Sacharz Alicja2022
15.Sikorska Bogumiła2022
16.Wróblewska Katarzyna2022
17.Zarychta Andrzej2022
18.Mrowca Eugeniusz 2023
19.Juraś Jan 2023

Członkowie ŁSRM – laureaci honorowych odznaczeń PFSRM

ODZNACZENIA ZŁOTE

L.p.Nazwisko i ImięRok nadania
1.Ledzion-Trojanowska Zdzisława2001
2.Kucharska-Stasiak Ewa2002
3.Betke Iwo2003
4.Cieślak Tomasz2010
5.Zarychta Andrzej2010
6.Bersińska Teresa2012

ODZNACZENIA SREBRNE

L.p.Nazwisko i ImięRok nadania
1.Pernak Jacek  (ś.p.)2002
2.Bersińska Teresa2007
3.Cieślak Tomasz2007
4.Kosatka Janusz2007
5.Krepska Elżbieta2007
6.Okoński Janusz2007
7.Reutt-Kowalska Krystyna2007
8.Zarychta Andrzej2007
9.Zieliński Jerzy  (ś.p.)2007
10.Dukat Jacek2010
11.Wróblewska Katarzyna2010
12.Królikowska Urszula2012
13.Mrowca Eugeniusz2012
14.Sikorska Bogumiła2012
15.Krzemiński-Freda Adam2018
16.Konopka Anna 2022

ODZNACZENIA BRĄZOWE

L.p.Nazwisko i ImięRok nadania
1.Konopka Anna2018
2.Wałowska Barbara2019
3.Bielewski Mateusz2022
4. Jabłoński Marek 2022
5.Juraś Jan2022
6.Kuzior Eugeniusz2022
7.Sacharz Alicja2022
8.Snawadzka Renata2022

Aktualne informacje na stronie:
http://pfsrm.pl/komisje/item/6-commission

 

 

Załącznik:
Regulamin Komisji Odznaczeń.pdf
Regulamin ZA ZASŁUGI DLA ŁSRM.pdf