REV

ŚWIADECTWA UZNANIA ZAWODOWEGO

Członkowie ŁSRM posiadający Świadectwo Uznania Zawodowego TEGOVA

W latach 2018-2023

Lp. Nazwisko i Imię
1. Cieślak Tomasz
2. Domagała Barbara
3. Krzemińska-Freda Blandyna
4. Mrowca Eugeniusz
5. Okoński Janusz
6. Tylman Grzegorz
7. Wróblewska Katarzyna
8. Zarychta Andrzej

W latach 2008-2018

Lp. Nazwisko i Imię
1. Bersiński Marek
2. Chrząstek Elżbieta
3. Cieślak Tomasz
4. Domagała Barbara
5. Dukat Jacek
6. Konopka Anna
7. Krepska Elżbieta
8. Krzemińska-Freda Blandyna
9. Kucharska-Stasiak Ewa
10. Kuryłowicz Krzysztof
11. Ledzion-Trojanowska Zdzisława
12. Litwin Barbara
13. Mrowca Eugeniusz
14. Okoński Janusz
15. Pietrzak Elżbieta
16. Słomiński Jarosław
17. Tylman Grzegorz
18. Wróblewska Katarzyna
19. Zarychta Andrzej
20. Zieliński Jerzy  (ś.p.)

Polski System Uznania Zawodowego stanowi integralną część Europejskiego Systemu Uznania Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych TEGOVA, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne TEGOVA w dniu 28.04.2007r. na posiedzeniu w Sankt Petersburgu.
Istotą tego programu jest uporządkowanie i standaryzacja wymagań związanych z wykonywaniem zawodu w zakresie szacowania nieruchomości w krajach europejskich.
Uczestniczyć w nim mogą wyłącznie organizacje zawodowe stowarzyszone w TEGOVA.

O uznanie zawodowe, w tym systemie, ubiegać się mogą tylko rzeczoznawcy majątkowi będący członkami takich organizacji. W Polsce kryterium to spełnia Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Osobie posiadającej Świadectwo Uznania Zawodowego przysługuje status „Recognised European Valuer” i może ona korzystać ze skrótu REV przed lub po nazwisku.

Wykaz osób posiadających Świadectwo Uznania Zawodowego jest umieszczony na stronach internetowych PFSRM i TEGOVA.

Aktualne informacje na stronie :
http://pfsrm.pl/komisje/item/10-commission

W załączeniu :
Regulamin Komisji d.s. uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych

Załącznik: