Organizacja

Biuro:
Sekretariat - ALINA SULIGOWSKA

Zarząd
Prezes Zarządu - ANDRZEJ ZARYCHTA
Wiceprezes Zarządu - TOMASZ CIEŚLAK
Sekretarz - ELŻBIETA KREPSKA
Skarbnik - MAREK JABŁOŃSKI
Członek Zarządu - MATEUSZ BIELEWSKI
Członek Zarządu - ROBERT KOŁODZIEJCZYK 

Pełnomocnik Zarządu - JACEK DUKAT

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji - EWA NIEWIADOMSKA 
Członek Komisji - MAGDALENA FRAŃCZUK
Członek Komisji - MAŁGORZATA KANIEWSKA